DISCORD

HFV eHessenpokal 2024 KO-Phase
FREITAG, 12.01.2024 | 13:00 UHR

PS5 | EA Sports FC 24 | 2 vs. 2 | 95 GES | GRATIS

 

 

TEILNAHME NUR NACH VORQUALIFIKATION

HFV eHessenpokal 2024 Gruppe A
FREITAG, 12.01.2024 | 11:00 UHR

PS5 | EA Sports FC 24 | 2 vs. 2 | 95 GES | GRATIS

 

 

TEILNAHME NUR NACH VORQUALIFIKATION

HFV eHessenpokal 2024 Gruppe B
FREITAG, 12.01.2024 | 11:00 UHR

PS5 | EA Sports FC 24 | 2 vs. 2 | 95 GES | GRATIS

 

 

TEILNAHME NUR NACH VORQUALIFIKATION

HFV eHessenpokal 2024 Gruppe C
FREITAG, 12.01.2024 | 11:00 UHR

PS5 | EA Sports FC 24 | 2 vs. 2 | 95 GES | GRATIS

 

 

TEILNAHME NUR NACH VORQUALIFIKATION

HFV eHessenpokal 2024 Gruppe D
FREITAG, 12.01.2024 | 11:00 UHR

PS5 | EA Sports FC 24 | 2 vs. 2 | 95 GES | GRATIS

 

 

TEILNAHME NUR NACH VORQUALIFIKATION